Fallstudier

Meeting at the Malpai Borderlands group for monitoring rangeland conditions.

B. Alvarius

Miljöstyrning i södra Arizona

I södra Arizona pågår ett antal samarbeten runt miljöförvaltning och främjandet av ekosystemtjänster, som tillsammans kan anses vara ett polycentriskt system.

Läs mer

J. Lokrantz/Azote

J. Lokrantz/Azote

Lärande och experimenterande för att få rödspoven tillbaka

Rödspoven är en ovanlig art av vadarfågel som häckar i strandängarna runt Kristianstads Vattenrike. I slutet av 1980-talet var fågeln illa ute, eftersom hävden av strandängarna minskat, men i takt med att strandängarna restaurerades kom fåglarna tillbaka.

Läs mer