Läs mer

Vill du veta mer om resiliens?

Besök vår hemsida https://whatisresilience.org eller ladda ner broschyren här:

SRC_Vad är resiliens_-1_framsida        SRC_Resiliens i praktiken-1_framsida

Ladda ner “Vad är resiliens?”

Ladda ner “Resiliens i praktiken”