Miljöstyrning i södra Arizona

I södra Arizona pågår ett antal samarbeten runt miljöförvaltning och främjandet av ekosystemtjänster, som tillsammans kan anses vara ett polycentriskt system.

Meeting at the Malpai Borderlands group for monitoring rangeland conditions.

B. Alvarius

I Cochise, ett län i Arizona, bidrar över 20 olika grupper och aktörer till beslutsprocesser gällande områdets mest angelägna miljöutmaningar. Samarbetena varierar i sin funktion, från anspråkslös informationsdelning till mer sammansvetsade nätverk för samverkan. Två av projekten, Northern Jaguar Project och Chiricahua Firescape planning, delar information och skapar informella nätverk som sammanlänkar de olika aktörerna. Projektet Upper San Pedro Partnership går steget längre genom att samordna övervakning och gemensamma investeringar. Det kanske bästa exemplet på ett polycentriskt system är Malpai Borderlands Group, en sammansvetsad grupp som i flera årtionden byggt förtroende och skapat goda relationer i sitt arbete med att övervaka betesmarkers tillstånd. Tillsammans bidrar alla dessa samverkansprojekt och nätverk till en polycentrisk förvaltningsstrategi för hantering av miljöfrågor.