På väg mot en resilient livsmedelsförsörjning i Eskilstuna kommun

Eskilstuna kommun har en stark hållbarhetsprofil och ett ambitiöst miljöarbete. Men Eskilstunas förmåga att hantera storskaliga kriser, såsom allvarliga klimatförändringar, energikriser och ekonomisk kollaps har hittills varit outforskad.

Resilience assessment in Eskilstuna, Sweden

L. Wiklund

Det fanns därför en oro, främst över den framtida livsmedelsförsörjningens sårbarhet, med tanke på komplexa värdekedjor och beroende av import och transporter. Miljöstrateger på Eskilstuna kommun initierade med stöd från kommunstyrelsen därför en samverkansprocess med forskare och miljökonsulter. Syftet var att både utveckla en metod för resiliensanalys i kommunal planering och att ta fram strategier som kan göra kommunen mer resilient på längre sikt.

Analysens fokus har inkluderat livsmedelsförsörjningen, både konsumtion och produktion inom kommunens geografiska område. Genom att samla aktörer från alla delar av kedjan, från jord till bord, skapas en gemensam systemförståelse för hur livsmedelsförsörjningen i kommunen ser ut. Alla får uttrycka sina perspektiv och vilka värden som är viktiga för dem. När olika kunskaper möts utvecklas en djupare gemensam förståelse av livsmedelsförsörjningen som ett komplext social-ekologiskt system. I en övning fick deltagarna konstruera en tidslinje som visar historiska trender. Tidslinjen bidrog till gemensam systemförståelse och gav underlag till insikter om vilka framtider deltagarna ville ha. En stor utmaning för resiliensanalysen är hur myndighetsutövning, planering och lagstiftning inom olika sektorer har begränsad samverkan. Genom att skapa ett utrymme för konstruktiv dialog med högt i tak, har deltagarna fått  möjlighet att se livsmedelsförsörjningen från nya perspektiv och bredda sin egen systemförståelse.