Applying resilience

Resiliens i praktiken

Sju principer som bygger resiliens i social-ekologiska system

“Alla principer som presenteras här kräver en nyanserad förståelse för när, var och hur de ska tillämpas och hur de olika principerna interagerar och beror av varandra.”